Статистика
Всего в нашей базе более 4 325 602 вопросов и 6 442 695 ответов!

чи є важливою державна реєстрація шлюбу

5-9 класс

Kachina04 10 авг. 2016 г., 17:50:49 (2 года назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Alina35604
10 авг. 2016 г., 20:08:08 (2 года назад)

Державна реєстрація є обов’язковим елементом шлюбу. Без неї шлюбу як правової категорії не існує. Шлюб — це акт цивільного стану. Датою одруження є дата складання акта про шлюб.Державна реєстрація шлюбу створює презумпцію права спільної сумісної власності на майно, набуте у шлюбі, та презумпцію батьківства щодо дитини, яка була зачата і (або) народжена у шлюбі.Сімейний кодекс України у ст. ЗО передбачає можливість медичного обстеження наречених. Це означає, що наречені мають право знати про стан здоров’я один одного, і в свою чергу повідомити один одного про нього. У ч. 5 ст. ЗО СК України передбачена можливість визнання шлюбу недійсним через приховування одним із наречених відомостей про стан свого здоров’я, наслідком чого може стати (стало) порушення фізичного або психічного здоров’я іншого нареченого чи їхніх нащадків. Але при цьому слід звернути увагу на те, що можливою підставою для визнання шлюбу недійсним є не наявність у одного із подружжя хвороби, а лише сам факт приховування її. Якщо ж особи, одружуючись, повідомили один одного про стан свого здоров’я, то за цією підставою визнати шлюб недійсним вже не можна, незважаючи ані на тяжкість наявних у кожного із подружжя хвороб.

Ответить

Читайте также

. Проаналізуйте наведені ситуації.

2. Визначте, чи наявні в них правовідносини.

3. Визначте, до якого виду правовідносин вони належать.

4. Визначте склад правовідносин.

5. Визначте, які особи беруть участь у правовідносинах.

6. Визначте, хто з учасників правовідносин виявляє правоздатність та /або дієздатність.

7. Визначте юридичні факти, які описані в наведеній ситуації.

Ситуації для аналізу


5. У сім’ї В. народилася трійня. У зв’язку з цим обласна державна адміністрація надала сім’ї квартиру (раніше сім’я її винаймала), а адміністрація фірми, де працює мати, подарувала пральну машину та набори для немовлят.

6. Громадянин К. уклав договір з банком «Аваль» про отримання кредиту для придбання автомобіля. Після укладення договору та отримання грошей він купив автомобіль в автосалоні «Укравто».


8. Між трудовим колективом та керівництвом підприємства укладений колективний трудовий договір.

Знайдіть помилки в реченнях.

1. За первісних форм організації суспільних відносин склалася система загальнообов'язкових правил поведінки (правових норм).

2. Ознаками права є наявність території, яка визначається державним кордоном, існування податкової та правової систем та інші.

3. Уряд, міністерства, відомства та місцеві державні адміністрації складають систему законодавчої влади.

4. Форма правління — це сукупність чи система методів, за допомогою яких здійснюється державна влада в суспільстві.

5. Поняттям «особистість» позначаються суб'єкти правовідносин.

6. Спільнота всіх громадян, їх вільних об'єднань, пов'язаних суспільними відносинами, що характеризуються високим рівнем суспільної свідомості, політичної культури, які перебувають за межами регулювання держави, але охороняються та гарантуються нею, називається правовою державою.

хто здійснює котнроль від імені Верховної ради України за находженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням?

а)державна податкова служба
б) національний банк України
в)рахункова палата
г)державна контрольно-ревізійна служба

10)характеризуючи принцип поділу влади у державі, український юрист В.Костюк зазначав: " В умовах розподілу державної влади логічно діє принцип байки

Крилова "Лебідь,Рак та Щука",які тягнуть воза в різні боки, хоча його потрібно тягти в один правильний бік".
Чи погоджуєтеся ви з думкою вченого? Обгрунтуйте свою позицію, проілюструвавши власні аргументи прикладами з історії та сьогодення нашої держави та зарубіжних країн.Вы находитесь на странице вопроса "чи є важливою державна реєстрація шлюбу", категории "правоведение". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "правоведение". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.