Статистика
Всего в нашей базе более 4 324 851 вопросов и 6 440 727 ответов!

твір-есе права і обов'язки

5-9 класс

Bellie2 23 нояб. 2014 г., 0:39:22 (4 года назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Eslu4
23 нояб. 2014 г., 3:15:46 (4 года назад)

Ми усі громадянини своєї держави і маємо власні права та обов'язки перед владою, яка диктує нам свої закони,котрі ми повинні виконувати.

Ответить

Другие вопросы из категории

хто здійснює котнроль від імені Верховної ради України за находженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням?

а)державна податкова служба
б) національний банк України
в)рахункова палата
г)державна контрольно-ревізійна служба

Опишите отрасли государства.
1 За соціальним значенням державної діяльності розрізняють такі функції держави: А) основні й додаткові Б) постійні й тимчасові В)

Внутрішні й зовнішні Г) економічні й політичні

2)Визначте, які принципи характеризують павову державу.

1. "Моє право розмахувати руками закінчується там, де починається ніс ближнього мого"; 2. " Дозволено все, що не заборонено законом"; 3. Правий той, у кого більше прав"; 4. "Дозволене тільки те,що прямо визначене законом"; 5. "Закон - як дишло, куди повернув, туди і вийшло".

Читайте также

Визначте зайвий елемент у складі правовідносин А благо, цінність, на які спрямовані дії учасників право- відносин Б учасники (сторони)

правовідносин В права і обов’язки сторін правовідносин Г мотив та мета правовідносин

Виправте помилки На контрольній роботі з правознавства Дмитро написав : « Україна — суверенна, незалежна, демократична, соціальна та правова держава. Її

територія в межах існуючого кордону є цілісною і непорушною . Оборона України , захист її суверенітету , територіальної цілісності і недоторканості покладається на Службу безпеки України . Права , свободи і обов'язки людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави . Суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної ,економічної та ідеологічної одноманітності . В Україні визначається і діє принцип верховенства закону

Виправте помилки На контрольній роботі з правознавства Дмитро написав : « Україна — суверенна, незалежна, демократична, соціальна та правова держава. Її

територія в межах існуючого кордону є цілісною і непорушною . Оборона України , захист її суверенітету , територіальної цілісності і недоторканості покладається на Службу безпеки України . Права , свободи і обов'язки людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави . Суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної ,економічної та ідеологічної одноманітності . В Україні визначається і діє принцип верховенства законуВы находитесь на странице вопроса "твір-есе права і обов'язки", категории "правоведение". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "правоведение". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.