Статистика
Всего в нашей базе более 4 325 993 вопросов и 6 443 710 ответов!

які особливості характерні українській моделі правової державі?

10-11 класс

Nurbanu20151 13 янв. 2014 г., 15:22:32 (5 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Bossbdkbank
13 янв. 2014 г., 17:28:08 (5 лет назад)

 

Головні ознаки правової держави:
1. Наявність розвинутого громадянського суспільства. Існування правової держави неможливе без громадянського суспільства, як і навпаки.
2. Верховенство права, поширення вимог і норм конституції та законів на діяльність усіх громадських і політичних інституцій.
3. Правова рівність усіх громадян, пріоритет прав людини над законами держави.
4. Поділ державної влади на законодавчу, виконавчу й судову, стримування й урівноваження ними одна одної.
5. Розв'язання питань і прийняття загальних рішень за ознакою більшості, але з урахуванням прав меншості.
6. Визначальна роль суду у розв'язанні всіх спірних питань, шдконтрольність йому всіх громадян та інституцій; можливість оскарження в судовому порядку неправомірних дій держави; юридична взаємовідповідальність держави і особистості.
7. Легальна діяльність не лише правлячих, а й опозиційних партій, об'єднань, рухів.
8. Вседоступність суспільно значимої інформації, незалежність ЗМІ.

 

 

Особливість укр моделі заключається в поступовій трансформації держави та населення, відмова від радянський принципів суспільного та політичного життя. В Україні достатньо повільно формується громадянське суспільство, існує серйозна залежність від економічного стану держави, корумпованість багатьох сфер у державі. Все це пов язують саме з процесом трансформації держави та суспільства: від сугубо соціалістичної та авторитарної до правової держави з ринковою економікою.

Ответить

Другие вопросы из категории

Игнатенко обратился в ООО «Гарант плюс», желая устроиться на работу системным администратором. Достигнув устного соглашения с руководителем ООО «Гарант

плюс», о приеме на работу, Игнатенко приступил к выполнению должностных обязанностей.
Проработав три недели и придя в день выплаты аванса в бухгалтерию организации, заработную плату он не получил. Сотрудник бухгалтерии пояснил, что с Игнатенко не заключен трудовой договор и, следовательно, он не является работником данной организации и соответственно не имеет права требовать выплаты заработной платы.
Проанализируйте возникшую ситуацию.

Ивашов ночью вскрыл дверь автомобиля иностранной марки и вытащил автомагнитолу. В этот момент появился хозяин иномарки Пупкин. В завязавшейся потасовке

магнитола была разбита, похитителя доставили в милицию. Позже выяснилось, что при задержании Ивашова хозяин машины порвал его кожаную куртку.
Какие виды ответственности будут применены к Ивашову? Какие меры защиты своей собственности мог принять хозяин самостоятельно? Кто будет возмещать стоимость порванной куртки?

Читайте также

Знайдіть у тексті юридичні помилки та виправте їх, будь ласка))

Дитиною визначається громадянин України,який не досяг 16 років. Кожна дитина повинна бути зареєстрована протягом одного року після народження і після досягнення двох років має право на ім'я. Громадянство відбувається з 16 років відповідно до принципу "права грунту" або принципу "права крові". Осіб без громадянства оголошують біженцями,їх правовий статус визначає Закон Україи "Про конфесії". Підставою втрати громадянства є притягнення особи до кримінальної відповідальності.

Установіть відповідність між статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення та структурними компонентами норми права 1. Позбавлення

волі до 5 років.

2. Кримінальній відповідальності за хуліганство підлягають особи, які досягли на момент вчинення злочину 14 років

3. Хуліганством є грубе порушення громадського порятунку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом

А. Припис

Б. Санкція

В. Гіпотеза

Г. Диспозиція

2. Який із наведених нижче нормативно-правових актів є підзаконним нормативним актом?

А Конституція України
В Конвенція ООН про права дитини

Ольга - грамадянка Молдови ,подала клопотання про прийняття грамадянства України .29.06.2009.

У травні 2007 вона одружилася з грамодянином України , з того часу вона постійно проживає у його квартирі в місті Донецьк . Ольга працює у приватному підприємстві , володіє державною мовою .

Задача 10При изучении темы «Источники права» студентка Киселева пояснила, что нормативным правовым актом является обычай, санкционированный

государством, который обладает общеобязательной силой. По мнению студентки Травкиной, нормативный правовой акт - это решение суда по какому-либо конкретному делу, которое также обладает общеобязательной силой. Студентка Ларионова с ними не согласилась. Она считала, что нормативный правовой акт — это официальный документ, созданный компетентными органами государства и содержащий общеобязательные юридические нормы. Чье мнение является правильным?Вы находитесь на странице вопроса "які особливості характерні українській моделі правової державі?", категории "правоведение". Данный вопрос относится к разделу "10-11" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "правоведение". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.