Статистика
Всего в нашей базе более 4 324 898 вопросов и 6 440 826 ответов!

загальна декларація прав людини

5-9 класс

привет333 21 сент. 2016 г., 3:04:52 (2 года назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Venomancer228
21 сент. 2016 г., 3:44:29 (2 года назад)

Преамбула
Беручи до уваги, що визнання гiдностi, яка властива всiм членам людської сiм'ї, i рiвних та невiд'ємних їх прав є основою свободи, справедливостi та загального миру; i беручи до уваги, що зневажання i нехтування правами людини призвели до варварських актiв, якi обурюють совiсть людства, i що створення такого свiту, в якому люди будуть мати свободу слова i переконань i будуть вiльнi вiд страху i нужди, проголошено як високе прагнення людей; і
беручи до уваги, що необхiдно, щоб права людини охоронялися силою закону з метою забезпечення того, щоб людина не була змушена вдаватися як до останнього засобу до повстання проти тиранiї i гноблення; і
беручи до уваги, що необхiдно сприяти розвитковi дружнiх вiдносин мiж народами; і
беручи до уваги, що народи Об'єднаних Нацiй пiдтвердили в Статутi (995_010) свою вiру в основнi права людини, в гiднiсть i цiннiсть людської особи i в рiвноправнiсть чоловiкiв i жiнок та вирiшили сприяти соцiальному прогресовi i полiпшенню умов життя при бiльшiй свободi; і
беручи до уваги, що держави-члени зобов'язались сприяти у спiвробiтництвi з Органiзацiєю Об'єднаних Нацiй загальнiй повазi i додержанню прав людини i основних свобод; і
беручи до уваги, що загальне розумiння характеру цих прав i свобод має величезне значення для повного виконання цього зобов'язання;

Ответить

Другие вопросы из категории

Читайте также

1) уповноважений верховної ради з прав людини це:.... А) президент України Б)Прем'єр міністр Ураїни В)омбудсмен Г)спікер

2)соціальне право що стосується кожного і як людини і як громадянина- це...

А)право на адектатний стандарт життя,

Б)право на медичне обслуговування,

В)право на соціальне забеспечення,

Г)на об'єднання у профспілки

3)політична система, за якої народ є єдиним законним джерелом влади,-це.........

А)охлократія

Б)аристократія

В)демократія

Г)автократія

помогите пожалуйста:

складіть розповідь про права людини , якими вам доводилося користуватися у своему житти

За допомогою яких органів можна вийти із запропонованих ситуацій, якщо у них порушені права людини:

1.громадянину протягом тривалого часу затримують виплату заробітної плати;

2.громадянка протягом 9-ти місяців утримувалася під вартою за підозрою у скоєнні вбивства. За її твердженням, щодо неї застосовувалися незаконні методи тиску з боку співробітників правоохоронних органів(побиття, тортури, позбавлення їжі);

3.дев’ятикласники влаштували бійку на вулиці після шкільних занять, внаслідок чого один із хлопців отримав тілесні ушкодження і потрапив до лікарні;

4.багатодітну сім’ю виселяють із кімнати гуртожитку, де вони законно проживають багато років, не надавши іншого помешкання.

ПОМОГИТЕ ОТВЕТИТЬ ХОТЬ НА КАКИЕ-ТО ВОПРОСИ!!!!!!!!!

1. Дайте визначення поняттю «права людини».Вы находитесь на странице вопроса "загальна декларація прав людини", категории "правоведение". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "правоведение". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.