Статистика
Всего в нашей базе более 4 325 963 вопросов и 6 443 634 ответов!

1 Пояснiть що ви розумiете пiд системою права? 2 Пояснiть що ви розумiете пiд формую держави

5-9 класс

Jshinall24 20 июня 2015 г., 17:17:46 (3 года назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Arrrrt
20 июня 2015 г., 20:14:14 (3 года назад)

Система права - це внутрішня структура права, котра виражається в єдності й погодженості всіх діючих норм права даної держави, а також у їхньому розподілі по галузях і інститутам права.

Іншими словами, система права - це впорядкована безліч всіх діючих юридичних норм даної держави. Системність масиву всіх діючих норм права проявляється в їхній єдності, взаємоузгодженні, несуперечності. Упорядкованість безлічі всіх діючих норм права проявляється й у їхньому розподілі по галузях і інститутам.

форма держави — це її устрій, який проявляється в характері політичних відносин громадян між собою, громадян і держа-ви в процесі здійснення нею управління суспільними справами; сукупність способів організації, устрою і здійснення державної влади, що виражають її сутність.

Форма держави як цілісна категорія може бути розглянута через її окремі елементи або частини, що її складають. Такими елементами форми держави є:

а) форма правління;
б) форма державного устрою;
в) політичний режим.

Ответить

Читайте также

1.почему норму права называют строительным материалом системы права?

2.Какова суть разделения системы права на частное и публичное ?

Проаналізуйте ситуацію: 16-річного Івана затримали через підозру в крадіжці майна з торгової палатки. Працівники міліції доставили його у районний відділ,

не пояснуючи йому причин затримання. Порадьте Іванові, що йому робити та як себе вести. Виконайте завдання, послідовно відповідаючи на запитання: Перший рівень: Хто є учасником ситуації? Другий рівень: у чому полягає конфлікт та яка галузь права врегульовує цей конфлікт? Третій рівень:які права і обовязки сторін конфлікту? Четвертий рівень: що ви можете порадити Іванові?

По мнению правоведок,болезнь современного российского общества состоит в том,что право и мораль отдаляются друг от друга,происходит расклад между

нормативно-регулятивными системами-правом,моралью и политикой.Объясните .как вы понимаете эту мысль,приведите конкретные примеры

1) уповноважений верховної ради з прав людини це:.... А) президент України Б)Прем'єр міністр Ураїни В)омбудсмен Г)спікер

2)соціальне право що стосується кожного і як людини і як громадянина- це...

А)право на адектатний стандарт життя,

Б)право на медичне обслуговування,

В)право на соціальне забеспечення,

Г)на об'єднання у профспілки

3)політична система, за якої народ є єдиним законним джерелом влади,-це.........

А)охлократія

Б)аристократія

В)демократія

Г)автократіяВы находитесь на странице вопроса "1 Пояснiть що ви розумiете пiд системою права? 2 Пояснiть що ви розумiете пiд формую держави", категории "правоведение". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "правоведение". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.