Статистика
Всего в нашей базе более 4 326 094 вопросов и 6 444 011 ответов!

Для чого нам потрібно знати і розуміти закон?)

5-9 класс

RomanovaaYa 08 авг. 2014 г., 19:52:39 (5 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Burthasla
08 авг. 2014 г., 21:28:36 (5 лет назад)

чтобы их соблюдать чтобы их нарушать

Ответить

Другие вопросы из категории

1.
Поміркуйте над текстом статті

26 Загальної декларації прав
людини: «Кожна людина має
право на освіту... Освіта
повинна бути спрямована на
повний розвиток
людської особистості і
збільшення поваги до прав
людини і основних свобод...» та
поясніть, чому в тексті статті
поєднані поняття «розвиток
особистості» та «права людини»Виконайте завдання, послідовно
відповідаючи на питання:
Перший рівень: про які поняття
йдеться у висловлюванні?
Другий рівень: поясніть, у чому
бачить стаття ЗДПЛ мету освіти.
Третій рівень: чи
співвідноситься дане положення
ЗДПЛ з положеннями
Конституції України і як саме?
Четвертий рівень: чому, на
вашу думку, у Загальній
декларації прав людини поняття
розвиток особистості та права
людини поєднані? Наведіть два-
три аргументи на підтримку
своєї думки.Вы находитесь на странице вопроса "Для чого нам потрібно знати і розуміти закон?)", категории "правоведение". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "правоведение". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.