Статистика
Всего в нашей базе более 4 325 903 вопросов и 6 443 532 ответов!

спільне та відмінне між іноземцем та апатридом

5-9 класс

дюймовочкаМАЗ 24 февр. 2016 г., 9:30:17 (3 года назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
ПРО100ДАНЯАЯЧВАЧ
24 февр. 2016 г., 10:50:30 (3 года назад)

Апатрид - лицо без гражданства.Он не имеет ни гражданства той страны в которой находится ( Украина к примеру), ни любой другой.
Лицо может быть апатридом в следующих случаях: а) по рождению, если оба родителя - лица без гражданства; в) при утрате гражданства одного государства и неприобретении другого; в) при вступлении женщины в брак с иностранцем, государство которого не предоставляет ей автоматически гражданство мужа, а государство гражданства женщины заключение брака с иностранцем считает основанием для утраты гражданства.
Иностранец же - лицо , не имеющее гражданство лишь той страны, в которой находится.( гражданство есть  - но не украинское , а скажем французское)

Ответить

Другие вопросы из категории

Юридичні завдання: 1. Юрій (20 років) та Анжела (16 років, вагітна) вирішили одружитися, про що дівчина повідомила своїх батьків. Батьки Анжели

проти шлюбу, оскільки хлопець не має вищої освіти, ніде не вчиться і не має постійного заробітку. Як буде вирішено ситуацію?

2. Олександра (18 років) вагітна. За словами дівчини, батьком дитини є її знайомий Микола (22 роки), який заперечує батьківство. Олександра бажає одружитися із Миколою, а хлопець не лише не бажає одружуватися, а й відмовляється від утримання дитини у випадку народження. Як буде вирішено ситуацію?

Читайте также

Виправте помилки На контрольній роботі з правознавства Дмитро написав : « Україна — суверенна, незалежна, демократична, соціальна та правова держава. Її

територія в межах існуючого кордону є цілісною і непорушною . Оборона України , захист її суверенітету , територіальної цілісності і недоторканості покладається на Службу безпеки України . Права , свободи і обов'язки людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави . Суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної ,економічної та ідеологічної одноманітності . В Україні визначається і діє принцип верховенства закону

Виправте помилки На контрольній роботі з правознавства Дмитро написав : « Україна — суверенна, незалежна, демократична, соціальна та правова держава. Її

територія в межах існуючого кордону є цілісною і непорушною . Оборона України , захист її суверенітету , територіальної цілісності і недоторканості покладається на Службу безпеки України . Права , свободи і обов'язки людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави . Суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної ,економічної та ідеологічної одноманітності . В Україні визначається і діє принцип верховенства законуВы находитесь на странице вопроса "спільне та відмінне між іноземцем та апатридом", категории "правоведение". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "правоведение". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.