Статистика
Всего в нашей базе более 4 325 391 вопросов и 6 442 126 ответов!

Сім’я Дрозденка, яка складається з 5 осіб, проживала в

10-11 класс

приватному будинку, що належав старшим Дрозденкам, які купили його відразу
після одруження. Разом із Дрозденками проживали їх донька з чоловіком та онук.
За декілька місяців до смерті старший Дрозденко склав заповіт, за яким усе
майно заповідав онуку.

Після смерті старшого Дрозденка онук, якому виповнився на
той момент 21 рік, відмовився від спадщини на користь бабусі (Дрозденко).

Через 3 роки після смерті батька померла його дочка, а
через 4 місяці після смерті доньки померла і старша Дрозденко.

Батько і син (онук Дрозденка)
не прийшли до згоди з приводу розподілу майна, яке залишилося після смерті
бабусі. Батько вважав, що, один раз відмовившись від спадщини, син взагалі не
може претендувати на те ж саме майно в подальшому. Син, навпаки, вважав, що
його частка в спадковому майні померлих повинна бути більшою за частку батька.

Батько й син звернулися до
юриста за консультацією.

Яку консультацію, на Вашу
думку, дасть юрист?

Ilyaoooooo 22 окт. 2015 г., 8:23:19 (3 года назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Franko200055
22 окт. 2015 г., 9:56:49 (3 года назад)

На мою думку ,юрист порадить розподілити майно порівно , бо так як і батько і син претендують на нього.

Ответить

Другие вопросы из категории

Павел М.(17 лет) на летних каникулах работал по трудовому договору в кафе "Надежда". Убирая зал, парень воспользовался пылесосом. При его вклчении он

случайно выключил холодильник, но не заметил этого. Из-за того , что холодильник долгое время не работал, значительная часть продуктов испортилась.Администрация кафе обязала Павла М. возместить убытки, сумма которых состовляла 4000 грн. и значительно привышала сумму зароботной платы парня.

Правомерны ли действия администрации? Кто должен возмести убытки?

Добрый день! Помогите ответить на вопрос: Какие факторы являются решающими в определении целей и задач государства на соответствующем этапе его развития?

Я его отвечала с привязкой на функции государство. Он мне все перечеркнул и сказал,что функции тут не причем. А как еще ответить на этот вопрос? За ранее спасибо!

Решением местной администрации Кадкин был принят на

учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. Через три года он в связи с
получением на работе увечья был признан инвалидом 2 группы. Ссылаясь на указанное обстоятельство,
Кадкин обратился к администрации с заявлением, в котором просил отменить ранее
принятое решение, включить его в льготную очередь как имеющего право на
первоочередное предоставление жилого помещения и ускорить предоставление ему
квартиры с учетом того, что он уже три года состоял на учете.

Читайте также

А х Б + В - Г = Е - Д

А- максимальний термін адміністративного арешту
Б - максимальний термін застосування такого адміністративного стягнення, як позбавлення спеціального права
В - кількість адміністративних стягнень
Г - кількість адміністративних стягнень, які призначаються виключно за рішенням суду
Е - максимальна вартість суми крадіжки, яка визнається дрібною
Д - загальний термін розгляду і вирішенння звернень громадян
Допоможіть будь ласка на завтра треба в школу терміново, зараннє дякую!!!!!!!

Помогите хоть с каким то вопросом!!!!!!!

1. Нормативно-правовим актом найвищої юридичної сили є: А)Кодекс України Б) Конституция Украины В) Статус Г) Положення

2.ухвалювати закони в україні має правоА) Президент Украинїни Б) Кабінет міністрів України В) Верховна рада України Г) Конституційний суд України

3. Конституція України закріплює: А) основні права, свободи та обов'язки грамодян Б) Права й обовє'язни подружжя В) Питання державного бюджету Г) порядок утворення органыв влади

4. До культурних прав людини ы громадянина належать: А) Право на відпочинок Б) право на овіту В) право на свободу г) право на достатній життєвий рівень

5. Позначте обов'язки грамодянина України: А) Сплачувати податки і зроби Б) Додержуватись КОнституції та законів Україниє В) здобувати вищу освіту Г) Захищати Вітчизну

6. До соціальних норм належить:А)норма моралі Б) релігійні норми В) звичаї Г) Норма права

7. Позначте підстави для припинення громодянства: А) вихід з громадянства України Б) Втрата громадянства України В) поновлення у громодянстві Г) підстави, передбачені міжнародними договорами

8. Влада в Україні подиляється на такі складові:А) президентська влада Б) Законодавча влада В) Виконавча влада Г) Судова влада

9. Закони набирають чинності:А)через 10 днів з моменту опублікування Б) термін встановлюється в самому нормативному акті В) З моменту опублікуваняя Г) З моменту повідомлення в засобах масової інформациї

10. Яка освіта є обов'язковою?: А) початкова Б) Неповна середня В) повна загальна середня Г) неповна вища

Знайдіть у тексті юридичні помилки та виправте їх, будь ласка))

Дитиною визначається громадянин України,який не досяг 16 років. Кожна дитина повинна бути зареєстрована протягом одного року після народження і після досягнення двох років має право на ім'я. Громадянство відбувається з 16 років відповідно до принципу "права грунту" або принципу "права крові". Осіб без громадянства оголошують біженцями,їх правовий статус визначає Закон Україи "Про конфесії". Підставою втрати громадянства є притягнення особи до кримінальної відповідальності.

Помогите с решением задачек по правоведению

Смирнова 14 августа подала заявление об увольнении ее с 26 августа по собственному желанию. 20 августа она заболела и находилась на лечении в стационаре. 25 августа был издан приказ об ее увольнении по собственному желанию по указанной дате – 26 августа. Смирнова обратилась в суд с иском о восстановлении на работе, мотивируя тем, что она после операции нуждается в переводе на легкую работу и менять место работы передумала, сообщить об этом на работу из-за болезненного состояния не смогла, к тому же срок отработки, установленный законом, к моменту увольнения не закончился.
Вопрос: Какое решение должен вынести суд? Повлияет ли на решение суда представление медицинского заключения?

Парамонов совершил хищение наркотикосодержащих лекарственных препаратов с аптечного склада, воспользовавшись попустительством со стороны его заведующей.
Вопрос: На какой объект - отношения собственности или какой-либо другой - посягает данное преступление?Вы находитесь на странице вопроса "Сім’я Дрозденка, яка складається з 5 осіб, проживала в", категории "правоведение". Данный вопрос относится к разделу "10-11" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "правоведение". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.