Статистика
Всего в нашей базе более 4 325 993 вопросов и 6 443 693 ответов!

назови невеликі форми рельєфу

5-9 класс

Golubka75 22 сент. 2016 г., 23:27:03 (2 года назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
ZAEC45
23 сент. 2016 г., 1:48:48 (2 года назад)

Нерівності земної поверхні складаються з підвищень і понижень, що багаторазово повторюються та чергуються між собою і називаються формами рельєфу.

Кожна форма - це геометричне тіло, обмежене зверху і з боків поверхнями різного зовнішнього вигляду та протяжності. Вони називаються елементами рельєфу і поділяються на плоскі поверхні і схили. При зіткненні двох чи більше елементарних поверхонь різної орієнтації в просторі утворюються вершини, гребені, сідловини, перегини схилів, лінії вододілів і тальвегів.

Форми рельєфу поділяють на додатні (опуклі) та від'ємні (ввігнуті), прості і складні, замкнуті й незамкнуті (відкриті). Від'ємні форми (котловина, долина) утворені схилами, які розміщуються навпроти один одного. У додатних форм (гора, хребет) схили розміщені в різних сторонах. Додатні та від'ємні форми можуть розміщуватись на місцевості на деякій відстані одна від одної або прилягати, утворюючи поєднані форми. Поєднані одна з одною додатні та від'ємні форми мають спільний схил, у зв'язку з чим межа між ними може бути проведена тільки умовно.

Замкнутими називають форми, обмежені схилами зі всіх боків, а відкритими (незамкнутими) ті з них, які не мають схилів з одного чи двох боків. Відкриті форми ніколи не бувають ізольованими.

Ответить

Другие вопросы из категории

ДІЇ ОСОБИ ДЛЯ ЗАХИСТУ СЕБЕ ВІД ПОСЯГАНЬ ІНШОЇ ОСОБИ ЦЕ:

А)КРАЙНЯ НЕОБХІДНІСТЬ
Б)САМООБОРОНА
В)НЕОБХІДНА ОБОРОНА
Г)ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

Визначте як називається обовязок людини зазнати певних обмежень у разі вчинення правопорушень

А)засудження
Б)щире каяття
В)санкція
Г)юридична відповідальність

Читайте также

Определить форму государства (3 задания)

используя таблицу
Определите формы государств, описанных ниже:
1) каждые пять лет в стране проводят выборы парламента - народное собрание. После очередных выборов народное собрание формируют правительство во главе с премьер-министром. Государство разделена на области, управляемые главы администраций, назначенные правительством
2) государство возглавляет король, все законы вступают в силу после утверждения парламентом и подписания королем. В верхнюю палату парламента входят представители 12 земель, каждая из которых имеет парламент, правительство и судебные органы
3) власть в стране принадлежит генералу, возглавляющий государство вследствие мятежа. Действие конституции государства приостановлено. Есть избранный парламент, но его власть ограничена. Территория государства состоит из 15 административно-территориальных единиц, которыми руководят назначенные главой государства должностные лица.

Нужна Ваша помощь!

Срочно!
Урок Правоведения, необходимо написать, как вы видите Идеальное государство. Какая Форма правления, что должно быть, и как. Прошу!

Проаналізуйте статтю 53 Конституції України.очень надо!!!

Стаття 53

Кожен має право на освіту.

Повна загальна середня освіта є обов'язковою.

Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно- технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання...

Громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі.

А Яке право закріплює наведена стаття Конституції України?

Б Поясніть один із зазначених в статті принципів, на якому ґрунтується це правоВы находитесь на странице вопроса "назови невеликі форми рельєфу", категории "правоведение". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "правоведение". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.