Статистика
Всего в нашей базе более 4 325 993 вопросов и 6 443 710 ответов!

Чи є вичерпним закріплений у Конституції України перелік прав й свобод людини і громадянина?Поясніть.

5-9 класс

Masin1ka 24 мая 2014 г., 4:49:39 (5 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Alicekarpenko12
24 мая 2014 г., 7:46:44 (5 лет назад)

Права і свободи громадянина, закріплені в Конституції не є вичерпними. Адже людина і суспільство міняється,змінюється світогляд. Разом з тим, міняється влада, яка вносить свої корективи у Основний Закон Укрпаїни. (Наприклад, закон Ківалова-Колісніченка про екстримізм, прийнятий 16 лютого, показав, що закони не є вичерпними, навіть якщо ці рішення є безглуздими

Ответить

Другие вопросы из категории

Права человека в современном мире.

Привести примеры из СМИ о нарушении прав человека.

Задачи: 1. Какие из приведенных примеров относятся к

сфере трудовых отношений? Какие не относятся к области трудового права? Почему?

пожалуйста помогите!

Составьте заявление к продавцу в связи с нарушением прав потребителя.

Читайте также

Проаналізуйте статтю 53 Конституції України.очень надо!!!

Стаття 53

Кожен має право на освіту.

Повна загальна середня освіта є обов'язковою.

Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно- технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання...

Громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі.

А Яке право закріплює наведена стаття Конституції України?

Б Поясніть один із зазначених в статті принципів, на якому ґрунтується це право

хто здійснює котнроль від імені Верховної ради України за находженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням?

а)державна податкова служба
б) національний банк України
в)рахункова палата
г)державна контрольно-ревізійна служба

Розташуйте наведені документи відповідно до рівня їх юридичної сили:

Закон України «Про власність», Конституція України, Закон України «Про внесення змін до статі 98 Конституції України», Наказ Міністерства освіти і науки України «Про реорганізацію Київського інституту фізичної культури в Академію фізкультури та спорту України», Розпорядження Голови Харківської обласної держадміністрації «Про порядок святкування Дня Незалежності України», Кримінальний кодекс України..Вы находитесь на странице вопроса "Чи є вичерпним закріплений у Конституції України перелік прав й свобод людини і громадянина?Поясніть.", категории "правоведение". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "правоведение". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.